تجهیزات ضدانفجار ارائه شده توسط شرکت آلکا، در صورتی که پس از خرید نیاز به قطعات اضافه و یا تعمیر و جایگزینی داشته باشند، این خدمات توسط این شرکت قابل ارائه است. آلکا به عنوان یک تولید کننده ایرانی همواره در دسترس شما خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید