پیشنهاد مالی کالای مورد تایید شما به همراه زمان تحویل، شرایط پرداخت، مکان تحویل، شرایط بسته بندی و … جهت بررسی بلافاصله برای شما ارسال خواد شد.