شرکت آمایش لوازم کهربای آسیا (آلکا)

شرکت آلکا باتوجه به سوابق و تجارب پرسنل خود درجهت ارائه خدمات فنی مهندسی و بازرگانی به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه تجهیزات برقی ضدانفجار، ضدگرد و غبار آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه تولید تجهیزات برقی ضدانفجار و همچنین طراحی و نصب و راه اندازی جهت استفاده بهینه از این قطعات باکیفیت بالا و تایید مراجع بین المللی نموده است.

مفتخر خواهیم بود تا با ارائه خدمات فوق بتوانیم قدمی کوچک در راستای اهداف بزرگ شما برداریم.

SPA
JBR
EJB
RA