آلکا تولید کننده انواع باکس های آلومینیوم و استیل ضدانفجار با بروزترین تکنولوژی ها در صنعت ضدانفجار است.