در صورت تایید شما، کالا با شرایط اعلام شده تقدیم می گردد و از آن پس شما می توانید از خدمات پس از فروش محصول با اطمینان کامل استفاده نمایید.