آداپتور ضدانفجار (RA)

ویژگی های آداپتور ضد انفجار: دارای حفاظتIP66 دارای درجه حفاظت کاربرد آداپتور ضد انفجار RA: تبدیل ضد انفجار یکی از اتصالات ضد انفجار به شمار می آید که شامل آداپتور ضد انفجار و ردیوسر ضد انفجار می باشد.یکی از پرکاربردترین اتصالات است. زمانی که سوراخکاری جانکشن باکس نسبت به سایز گلند کابل کوچکتر باشد از آداپتور…