گلند بدون آرمردار ضدانفجار (RP)

گلند بدون ارمور ضدانفجار مدل RP برند آلکا قابلیت ساخت با متریال برنجی و استنلس استیل دارد. برای کابل های بدون ارموراستفاده شده که وظیفه محافظت از کابل در برابر هرگونه بار فشاری را بر عهده دارند.

گلند آرمردار ضدانفجار (AG)

گلند ارموردار ضدانفجار مدلAG برند آلکا قابلیت سفارش با متریال برنجی و استنلس استیل دارد. برای کابل های دارای محافظ رشته ای و تیغه ای استفاده می شود که وظیفه محافظت از کابل در برابر هرگونه بار فشاری را بر عهده دارند.