آلکا عرضه  کننده انواع تجهیزات سیگنالینگ ضدانفجار با بروزترین تکنولوژی ها در صنعت ضدانفجار است.

از جمله : تلفن، بلندگو، هشدار صوتی

همچنین تجهیزات کامل سیستم های سیگنالینگ شامل تابلوهای کنترل فرمان، کلید، پریز و چندشاخه، لوله و اتصالات ضدانفجار مطابق نقشه متقاضی و یا به همراه مشاوره طراحی و اجرا، قابل ارائه است.