کاربرد بدنه تابلوضد انفجار ، یا همان محفظه ضدانفجار می باشد که حفظ محیط اطراف از خطرات برق است . این محفظه ضد جرقه در برابر جرقه ، انفجار و شوک الکتریکی مقاوم است. همچنین میتواند دمای شدید را تحمل کند.

با استفاده از این بدنه تابلو میتوان از خسارت های شدید در محیط های خطرناک مستعد انفجار جلوگیری کرد. بدنه تابلو ضد انفجار با توجه به محل استفاده و سطح حفاظت به مشتریان عرضه می شود.
بدنه تابلوهای ضدانفجار ساخت آلکا در سه درجه حفاظتی متفاوت تولید می شود. برای آشنایی بیشتر با بدنه های ضد انفجار می توانید بر روی لینک هر محصول کلیک کنید.

1- بدنه تابلو آلومینیوم ضد انفجار(JBR)

بدنه تابلو آلومینیوم ضد انفجار(JBR)

2- بدنه تابلو آلومینیوم ضد انفجار(EJB)

بدنه تابلو آلومینیوم ضد انفجار(EJB)

3- بدنه تابلو استیل ضد انفجار (SPA)

بدنه تابلو آلومینیوم ضد انفجار(EJB)