آلکا تامین کننده انواع چراغ های ضدانفجار با بروزترین تکنولوژی ها در صنعت ضدانفجار است.

از جمله : چراغ قوه، پرژکتور، مهتابی، چراغ های آویز و تونلی، چراغ دستی، چراغ های هشدار و گردان

همچنین تجهیزات کامل سیستم های روشنایی شامل تابلوهای کنترل فرمان، کلید، پریز و چندشاخه، لوله و اتصالات ضدانفجار مطابق نقشه متقاضی و یا به همراه مشاوره طراحی و اجرا، قابل ارائه است.