گلند آرمردار ضدانفجار (AG)

گلند ارموردار ضدانفجار مدلAG برند آلکا قابلیت سفارش با متریال برنجی و استنلس استیل دارد. برای کابل های دارای محافظ رشته ای و تیغه ای استفاده می شود که وظیفه محافظت از کابل در برابر هرگونه بار فشاری را بر عهده دارند.

محافظت نوع d

در این نوع محافظت، با انتخاب مواد اولیه با کیفیت تر، به خصوص از نظر پایداری حرارتی، در ساخت دستگاه ها دقت بیش تری صورت می گیرد تا از بروز حرارت اضافی یا جرقه و یا قوس الکتریکی، در موقع عملیات عادی دستگاه، پیشگیری به عمل آید. اصول اساسی این انتخاب به شرح زیر است:…