در این نوع محافظت، محفظه ها(Enclosures) به گونه ای شده اند که بدون آن که محیط اطراف خود را شعله ور ساخته و یا به آن ها آسیب برسانند، برای تحمل انفجار داخلی گازها و بخار های قابل اشتعالی که ممکن است به آن ها وارد شوند مقاوم باشند، لذا نه تنها این محفظه ها بایستی در مقابل انفجارات مقاوم باشند بلکه ضروری است کلیه قطعات متصل شده به آن ها نظیر لولای درپوش و ورودی کابل ها نیز به اندازه ای محکم و مقاوم و بدون نفوذ وصل شده باشند که آن ها هم همان مشخصات گفته شده را داشته باشند(این محفظه ها در کارخانه های سازنده تا 4 برابر فشار انفجار آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که پارامتر های ایمنی کاملا رعایت شده است).

ضمنا به نحوی طراحی شده اند که در هنگام انفجار در داخل آن ها، حرارت به وجود آمده ، در کلیه سطوح خارجی به طور یکنواخت تقسیم می شود تا از اشتغال یا انفجار گازهای موجود در محیط مستعد خطر اطراف محفظه جلوگیری شود.

محفظه های مورد استفاده در روش ضد شعله (Exd) برای گرفتن تاییدیه ، علاوه بر آزمایشهای الکتریکی، بایستی حداقل 7 آزمایش دیگر را با موفقیت طی کند:

  • 1- مقاومت در مقابل ضربه
  • 2- مقاومت در برابر ایجاد الکتریسیته ساکن
  • 3- مقاومت در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش(این آزمایش مخصوص قطعات پلاستیکی است، زیرا اشعه ماوراء بنفش خورشید، قطعات پلاستیکی را از بین می برد).
  • 4- آزمایش فشار آب یا هوا با 5/1 برابر فشار مرجع، حداقل 5/3 بار به مدت 10 ثانیه و برای 1000 مترمربع به بالا، 4برابر فشار مرجع
  • 5- آزمایش برای مشخص شدن حداکثر دمای سطح
  • 6- آزمایش فشار مرجع ( در این  روش، گازهای قابل انفجار به نسبت معینی با هوا مخلوط و با ایجاد جرقه، منفجر می شوند. فشار ایجاد شده به وسیله انفجار را اندازه گیری می کنند و با فشار مرجع می سنجند). این آزمایش برای تعیین مقاومت داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • 7- آزمایش عدم انتقال اجزای داخلی محفظه به بیرون بر اثر انفجار(این آزمایش برای تعیین مقاومت کلیه قطعات، مورد استفاده قرار می گیرد).

علاوه بر این ها، داشتن گواهینامه ISO 9001 نیز الزامی است.

برای جلوگیری از بالا رفتن احتمالی درجه حرارت قطعات و دستگاه های برقی داخل این نوع محفظه ها (در شرایط عملیاتی عادی) و تعیین ماکزیمم درجه حرارت، بر روی آن ها تست ولتاژ  انجام می شود با توجه به نوع قطعه یا دستگاه تغییر می کنند، که جزییات آن در استاندارد EN 50014 قید شده است.

محافظت نوع I  یا ایمنی ذاتی:

بر طبق تعریف موجود در استاندارد، ایمن ذاتی به معنای آن است که هر گونه جرقه یا اثر حرارتی که ممکن است در شرایط عادی اسنفاده و یا در صورت بروز عیب در دستگاه به وجود آید، قادر نباشد گاز یا بخار و یا غبارهای قابل اشتعال را به آتش بکشد.

برای آن که مطمئن شویم مداری ایمن ذاتی است، چهار مشخصه آن را مد نظر قرار می دهیم: ولتاژ، جریان، ظرفیت القایی و ظرفیت خازنی.

ولتاژ بالا و یا جریان زیاد در یک مدار، می تواند باعث جرقه با انرژی انفجار بشود. همچنین ظرفیت القایی و ظرفیت خازنی، به دلیل “اثر انباره ای”، می تواند در زمان تخلیه، انرژِ بسیار زیادی را آزاد نمایند. این خواص، در یک مدار، به هم وابسته می شوند. به عنوان مثال اگر ولتاژ بالاتر برود، انرژی بیشتری ذخیره می شود و یا یک ظرفیت القایی با جریان زیاد تر می تواند انرژی بیشتری را ذخیره نماید. در عین حال، یک مدار با ولتاژ بالا، در صورتی که جریان و ظرفیت خازنی آن خیلی پایین باشد، می تواند ایمن ذاتی باشد و یا اگر ولتاژ در یک مدار اندک باشد و ظرفیت القایی هم نداشته باشیم، این مدار، حتی با جریانی به بزرگی 15 آمپر، نیز می تواند ایمنی ذاتی باشد.

بر طبق استاندارد بین المللی IEC 60079-11، دستگاه های ایمنی ذاتی به دو نوع Ia و Ib تقسیم بندی می شوند:

  • 1- دستگاه ها و سیستم های برقی ای که شامل مدارات ایمنی ذاتی بوده و تا بروز دو عیب قابل محاسبه و عیوب غیر قابل محاسبه ای که شرایط بسیار دشواری را به سیستم یا دستگاه تحمیل می کنند، ” قادر به تولید جرقه با انرژی کافی، برای اشتعال و انفجار نباشند، در طبقه بندی Ia جای می گیرند.
  • 2- دستگاه ها و سیستم های برقی ای که شاکل مدارات ایمنی ذاتی بوده و به محض بروز یک عیب قابل محاسبه و نیز عیوب غیر قابل محاسبه ای که شرایط را به سیستم یا دستگاه تحمیل می کنند، قادر به  تولید جرقه با انرژی کافی، برای اشتعال و انفجار نباشند، در طبقه بندی Ib جای می گیرند.

در مجموع و به بیان ساده تر، Ia همواره برای Zone 0 و مخصوصا معادن استفاده می شود و Ib معمولا برای Zone 1 و مناطق غیر از معادن، نظیر تاسیسات نفتی، مورد استفاده قرار می گیرد.

برای اطمینان از ایمنی ذاتی بودن یک دستگاه یا سیستم، جرقه های تولیدی قسمت های مختلف و طبقه بندی درجه حرارت سطح آن دستگاه یا سیستم را طبق خصوصیات فنی ای که در استاندارد IEC 60079-3 به تفضیل تو ضیح داده شده است، آزمایش می نمایند.